Etický kodex

Etický kodex společnosti Confucius jazyková škola má za cíl pomáhat tvorbě vysokých úrovní vzájemných vztahů mezi jazykovou školou, klienty a lektory a vždy jednat o objektivně a objektivně.

Naši zaměstnanci a externí spolupracovníci:

- chovají se vždy eticky a ohrouplně před všemi klienty a partnery, kteří nepoškozují dobré jméno společnosti

- dbají iv osobním životě, aby vždy jednali v souladu s platným právním řádem, dobrými mravy a obecně platnými zásadami slušného chování

- uplatňují ke všem klientům zdvořilý a korektní přístup

- provádějte činnost s odbornou péčí a respektují zájmy klienta.


Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance a externí spolupracovníky jazykových škol Konfucius.


V Praze, dne 3.3.2020